• VolleyballScience

Sport Info Day 2019

Yellow Shirts is present in Brussels at the meeting with the bodies interested in applying for the sport actions of Erasmus+ programme.


New information, changes compared to the previous year and many, many opportunities to establish partnership Europe wide.


Sport Info Day 2019


Yellow Shirts este prezentă în Bruxel la întâlnirea cu entitățile interesate să aplice pe acțiunile de sport ale programului Erasmus+.


Informații noi, schimbări față de anul precedent, și multe, multe oportunități de legare de parteneriate din întreaga Europă.


#EUvolleyballScience #ErasmusPlus #EUsolidarityCorps

165 views0 comments

Recent Posts

See All