• VolleyballScience

Visits at LPS CSS Bihorul Oradea

Updated: Apr 24, 2020

During 8-10 May 2019, our team visited LPS CSS Bihorul Oradea with the purpose to promote their activity. We had the chance to see the female juniors, cadets both female and male, and male mini-hopes at work. The coaches, to whom we thank, allowed us to take photos during their practices as well as to interview some of their players.


Andrei Nistor, Daria Szabo-Alexi and Lungeanu Cristina were kind to answer our questions.


What do you like to do in the free time?

ANDREI: Volleyball and to ride the bike

CRISTINA: To read, usually police novels or science books

DARIA: I like to go out with my friends or to study because that is needed to. I like to spend as much time as I can with my family an friends


How did you end up practicing volleyball?

ANDREI: I started practicing in the 3rd grade having my elder brother as a model. He practiced volleyball for a longer time too at a performance team, until he graduated 12th grade

CRISTINA: There used to be taught volleyball in my primary school, "Onisifor Ghibu". I went to the practices with some of my colleagues and that's how I started. I had then a period when I quit, but from 6th grade I restarted for performance. The environment was favorable afterwards and I was passionate about volleyball. I watched this sport at TV and it attracted me. It seems a very feminine sport.

DARIA: My father is an volleyball international referee and my mother is the coach of the female seniors CS Oradea. I tried more sports but I ended up practicing volleyball myself, same as my parents.


How does the team atmosphere seem to you?

ANDREI: We are mainly as a family here. If we ask for our help, for sure we will help each other

CRISTINA: I am with this team for 2 years and the atmosphere is very good. We get along very well and I think this is visible on the court as well

DARIA: It is difficult to take part in a sport team because each one has their own preferences in the game and has a different psychic, thinks the game different. Some might have too high expectations regarding the level we are at, some might not care that much.


How would you describe the volleyball game in 3 words?

ANDREI: Relaxing, intelligence and qualities - height, which not all the volleyball players have it

CRISTINA: Perseverance, ambition and I would say team. This helped me form myself as a person. I was a very introvert person before and I really think this helped me open up

DARIA: Logical, beautiful and healthy


Which do you think are the challenges of a top volleyball player?

ANDREI: The mentality is the biggest challenge because you have to be psychically strong and self-contained and on control your emotions

CRISTINA: To pass over the hard moments and, although they have a bad day, to think about the fact that it all started from passion

DARIA: The injuries, some fights with the coaches and the self-trust. If you don't master that, you cannot reach far


How would you convince others to practice volleyball, even at the grassroots level?

ANDREI: It is a better way to use the free time and instead of going out in a pub or spending most of your time out in town better to be in a group with friends, colleagues, where you feel good and you communicate

CRISTINA: I think that practicing sports is very beneficial and instead of staying in front of the computer all day or to do useless things. The sport forms you as a person and that is the most important, both physical and psychical, it gives you a good posture and keeps you healthy

DARIA: Sport helps you maintain your health and mostly of the psychic. Just come to try because if they like it, it will become a passion.


Thank you LPS CSS Bihorul Oradea for having us and good luck further with your activity!The photo gallery is available here.

Vizită la LPS CSS Bihorul Oradea


Între 8-10 mai 2019, echipa noastră a vizitat LPS CSS Bihorul Oradea cu scopul de a le promova activitatea. Am avut șansa să vedem junioare, cadete, cadeți și minisperanțe masculin. Antrenorii, cărora le mulțumim, ne-au permis să facem fotografii în timpu lantrenamentelor, precum și să intervievăm câțiva jucători.


Andrei Nistor,  Cristina Lungeanu și Daria Szabo-Alexi au fost amabili să ne răspundă la întrebări.


Ce îți place să faci în timpul liber?

ANDREI: Volei și să mă plimb cu motocicleta

CRISTINA: Să citesc, de obicei romane polițiste sau cărți de știință

DARIA: Îmi place să ies în oraș cu prietenii sau să învăț pentru că este și necesar. Îmi place să îmi petrec cât mai mult timp cu familia și prietenii


Cum ai ajuns să practici voleiul?

ANDREI: În clasa a treia am început să practic volei avându-l ca model pe fratele meu mai mare. Și el a practicat volei mai mult timp la un lot de performanță, până a terminat clasa a XII-a

CRISTINA: În clasele primare, la școală la noi, la „Onisifor Ghibu”, se făcea volei. Am mers la antrenamente cu câteva colege și așa am început. Am avut apoi o perioadă în care m-am lasat, dar din clasa a VI-a am reînceput de performanță. Mediul a fost favorabil ulterior și am fost pasionată de volei. Am urmărit sportul la TV și m-a atras în mod special. Mi se pare un sport foarte feminin

DARIA: Tatăl meu este arbitru internațional de volei și mama este antrenoare la echipa de senioare CS Oradea. Am încercat foarte multe sporturi, dar am ajuns să practic și eu voleiul, la fel ca părinții mei


Cum ți se pare atmosfera de echipă?

ANDREI: Suntem ca și o familie în mare parte aici. Dacă ne cerem ajutorul unul altuia, cu siguranță ne vom ajuta

CRISTINA: Sunt la echipa aceasta de 2 ani și atmosfera e foarte bună. Ne înțelegem foarte bine între noi și cred că asta se vede și în teren

DARIA: E foarte greu să faci parte dintr-un joc de echipă deoarece fiecare are preferințele ei în joc și fiecare are un alt psihic, gândește altfel jocul. Unele au poate așteptări prea mari pentru nivelul la care suntem, altora poate chiar nu le pasă așa mult


Cum ai descrie jocul de volei în 3 cuvinte?

ANDREI: Relaxare, inteligență și calități – înălțimea, pe care nu o au toți jucătorii de volei

CRISTINA: Perseverență, ambiție și aș zice echipă. Pe mine asta m-a ajutat foarte tare să mă formez ca persoană. Eram o persoană foarte introvertită înainte și chiar cred ca m-a ajutat să mă deschid

DARIA: Logic, frumos și sănătos


Care crezi că sunt provocările unui voleibalist de top?

ANDREI: Mentalitatea este cea mai mare provocare deoarece trebuie să fii puternic psihic și stăpân pe tine și pe emoțiile tale

CRISTINA: Să treacă peste momentele grele și deși, are o zi grea, să se gândească la faptul că a început din pasiune

DARIA: Accidentările, unele certuri cu antrenorii și încrederea în sine. Dacă nu o stăpânești, nu poți să ajungi departe


Cum i-ai convinge pe alți să practice volei, chiar și la nivel de sport de masă?

ANDREI: E e ocupație foarte bună a timpului liber și decât să ieși într-o cafenea sau să îți petreci mare parte a timpului în oraș, mai bine să fii într-un colectiv cu prieteni, colegi, unde vă simțiți bine și comunicați

CRISTINA: Consider că să faci sport e foarte benefic în loc să stai la calculator toată ziua sau să faci lucruri inutile. Sportul te formează ca persoană și asta e cel mai important, atât psihic, cât și fizic, îți dă o ținută și te menține sănătos

DARIA: Sportul ajută la menținerea sănătății și mai ales a psihicului. Doar să vină să încerce pentru că dacă le place, va deveni o pasiuneMulțumim LPS CSS Bihorul Oradea pentru primire și vă dorim mult succes în activitatea voastră!Galeria foto este accesibilă aici.#EUvolleyballScience #ErasmusPlus #EUsolidarityCorps

224 views0 comments

Recent Posts

See All